2017-03-05

Båtplats vinter

VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 1 NOVEMBER 2016 - 31 MARS 2017

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.

Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

Deposition och avgifter 

För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 174 kr 112 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 218 kr 156 kr
       
Tillägg för isfri plats i sjön grundavgift   1 530 kr
elkostnad enl.elmätare enl.elmätare
Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 17 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 17 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 29 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Sjösättning från stöttor: 29 kr/kvm

*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt med 8 kr/kvm.

Prisexempel: vinterplats på land för medlem med båtens mått: 3.00 m bredd  x 9.00 m längd= 27,00 kvm.
Vinterdeposition: 27 kvm x 231 kr = 6 237 kr
Driftavgift vinter: 27 kvm x 174 kr = 4698 kr