2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2021

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Vid förvaring av båt eller trailer på land under sommaren debiterar marinan 165 kr/kvm. Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 22 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 22 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 34 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 22 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 34 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA 2021
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Avgift vid

Grunddep

Avgift vid

Minidep. 10 000 kr.

4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 787 kr 2 005 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 1 935 kr 2 265 kr
4 C  5,50 2,40 13 213 kr 2 115 kr 2 557 kr
6 A 7,99  2,20 13 566 kr 2 046 kr 2 541 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 229 kr 2 803 kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 412 kr 3 132 kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 514 kr 3 429 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 774 kr 3 725 kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 488 kr 3 308 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 558 kr 3 496 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 852 kr 3 898 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 3 032 kr 4 196 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 288 kr 4 563 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 394 kr 4 791 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 874 kr 4 007 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 2 960 kr 4 189 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 292 kr  4 632 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 499 kr 4 955 kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 788 kr 5 360 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 3 913 kr 5 596 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 4 121 kr 5 919 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr 4 329 kr 6 240 kr
12 C 14,00 3,00 22 061 kr 3 343 kr 5 006 kr
12 D 14,00 3,25 22 888 kr 3 622 kr 5 398 kr
12 E 14,00 3,50 23 715 kr 3 900 kr 5 792 kr
12 F 14,00 3,75 24 537 kr 4 178 kr 6 184 kr
12 G 14,00 4,00 25 358 kr 4 457 kr 6 577 kr
12 H 14,00 4,25 26 183 kr 4 736 kr 6 969 kr