2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2019

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Vid förvaring av båt eller trailer på land under sommaren debiterar marinan 159 kr/kvm. Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 20 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 20 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 32 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 20 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 32 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Grundavgift Minidep. 10 000 kr.
4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 718 kr 1 927 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 1 860 kr 2 177 kr
4 C  5,50 2,40 13 213 kr 2 033 kr 2 458 kr
6 A 7,99  2,20 13 566 kr 1 967 kr 2 442 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 142 kr 2 694 kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 319 kr 3 011 kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 417 kr 3 296 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 667 kr 3 580 kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 391 kr 3 179 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 459 kr 3 360 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 741 kr 3 747 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 2 915 kr 4 033 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 161 kr 4 386 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 262 kr 4 605 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 763 kr 3 851 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 2 845 kr 4 026 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 164 kr  4 452 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 363 kr 4 763 kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 641 kr 5 152 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 3 761 kr 5 378 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 3 961 kr 5 689 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr 4 161 kr 5 998 kr
12 C 14,00 3,00 22 061 kr 3 213 kr 4 812 kr
12 D 14,00 3,25 22 888 kr 3 481 kr 5 189 kr
12 E 14,00 3,50 23 715 kr 3 749 kr 5 567 kr
12 F 14,00 3,75 24 537 kr 4 016 kr 5 944 kr
12 G 14,00 4,00 25 358 kr 4 284 kr 6 321 kr
12 H 14,00 4,25 26 183 kr 4 552 kr 6 698 kr