2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2024

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1 000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
3 000 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Obligatorisk deposition på 20 000 kr ska erläggas för medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024. Detta gäller ej den som var medlem per den 31 december 2023.

Vid förvaring av båt på land under sommaren debiterar marinan 189 kr/kvm (Gäst 198 kr/kvm). Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning på slipvagn för tex bottentvätt eller inspektion (30 min): 30 kr/kvm per gång (inkl tvätt 40:-/kvm)
Upptagning och avställning till stöttor: 40 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 30 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 40 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Extra avgift 2024 för alla som är medlemmar per den 31 december 2023
För 2024 debiteras en extra avgift för alla platser i tillägg till den befintliga avgiften för sommarplatsen. Detta gäller inte för medlemmar som tillkommer från och med 1 januari 2024. Avgiften debiteras för alla platser och baseras på vilket storleksklass platsen har. Den extra avgiften för 2024 kommer att debiteras i två lika delar i februari 2024 och i augusti 2024. Den totala extra avgiften för 2024 blir per plats och per storleksklass:

Båtplats klass 4 – 1 750 kr
Båtplats klass 6 – 2 250 kr
Båtplats klass 8 – 2 750 kr
Båtplats klass 10 – 3 500 kr
Båtplats klass 12 – 4 000 kr

Uppställning av båttrailer 2024
Uppställning av båttrailer får endast ske av medlemmar på av hamnkontoret tilldelad plats på trailerplanen. Marinan tillhandahåller inte trailerplatser för andra än medlemmar. Alla trailerplatser har samma mått, 8,5 x 3,5 meter, vilket också är maxmåttet för båt/trailer. Uppställning av trailer sker säsongsvis - sommar (15 april - 15 november) och vinter (16 november - 14 april) och trailer måste vara försedd med QR-kod som hämtas ut på hamnkontoret. Ansökan om tilldelning av plats kan göras för respektive säsong eller för båda säsongerna samtidigt.

Pris per plats och per säsong - 4 500 kr

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA 2024
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Avgift för nya
medlemmar från
och med 1/1 2024.
Deposition 20 000 kr.
Avgift för medlemmar
som tillkommit före
1/1 2024 med minimi-
deposition. Extra avgift
enligt ovan tillkommer.
Avgift för medlemmar
som tillkommit före
1/1 2024 med grund-
deposition. Extra avgift
enligt ovan tillkommer.
4 A 5,50 1,90 2 214kr 2 128 kr 1 897 kr
4 B 5,50 2,15 2 466 kr 2 403 kr 2 054 kr
4 C  5,50 2,40 2 718 kr 2 713 kr 2 244 kr
6 A 7,99  2,20 3 655 kr 2 697 kr 2 171 kr
6 B 7,99 2,45 4 021 kr 2 975 kr 2 366 kr
6 C 7,99 2,70 4 387 kr 3 324 kr 2 559 kr
6 D 7,99 2,95 4 752 kr 3 639 kr 2 668 kr
6 E 7,99 3,20 5 118 kr 3 933 kr 2 943 kr
8 A 10,50 2,50 5 765 kr 3 510 kr 2 641 kr
8 B 10,50 2,75 6 245 kr 3 710 kr 2 714 kr
8 C 10,50 3,00 6 725 kr 4 137 kr 3 027 kr
8 D 10,50  3,25 7 206 kr 4 453 kr 3 218 kr
8 E 10,50 3,50 7 686 kr 4 842 kr 3 490 kr
8 F 10,50 3,75 8 166 kr 5 084 kr 3 602 kr
10 A 12,50 2,50 6 863 kr 4 252 kr 3 049 kr
10 B 12,50 2,75  7 434 kr 4 446 kr 3 141 kr
10 C 12,50 3,00 8 006 kr 5 956 kr  3 494 kr
10 D 12,50 3,25 8 578 kr 5 258 kr 3 713 kr
10 E 12,50 3,50 9 150 kr 5 688 kr 4 020 kr
10 F 12,50 3,75 9 722 kr 5 939 kr 4 152 kr
10 G 12,50 4,00 10 294 kr 6 281 kr 4 373 kr
10 H 12,50 4,25 10 866 kr 6 622 kr 4 594 kr
12 E 14,00 3,50 10 248 kr 6 147 kr 4 139 kr
12 G 14,00 4,00 11 529 kr 6 980 kr 4 730 kr
12 H 14,00 4,25 12 170 kr 7 395 kr 5 026 kr