2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2020

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Vid förvaring av båt eller trailer på land under sommaren debiterar marinan 162 kr/kvm. Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 21 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 21 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 33 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 21 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 33 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA 2020
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Avgift vid

Grunddep

Avgift vid

Minidep. 10 000 kr.

4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 752 kr 1 966 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 1 897 kr 2 221 kr
4 C  5,50 2,40 13 213 kr 2 074 kr 2 507 kr
6 A 7,99  2,20 13 566 kr 2 006 kr 2 491 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 185 kr 2 748 kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 365 kr 3 071 kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 465 kr 3 362 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 720 kr 3 652 kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 439 kr 3 243 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 508 kr 3 427 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 796 kr 3 822 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 2 973 kr 4 114 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 224 kr 4 474 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 327 kr 4 697 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 818 kr 3 928 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 2 902 kr 4 107 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 227 kr  4 541 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 430 kr 4 858 kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 714 kr 5 255 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 3 836 kr 5 486 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 4 040 kr 5 803 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr 4 244 kr 6 118 kr
12 C 14,00 3,00 22 061 kr 3 277 kr 4 908 kr
12 D 14,00 3,25 22 888 kr 3 551 kr 5 292 kr
12 E 14,00 3,50 23 715 kr 3 824 kr 5 678 kr
12 F 14,00 3,75 24 537 kr 4 096 kr 6 063 kr
12 G 14,00 4,00 25 358 kr 4 370 kr 6 448 kr
12 H 14,00 4,25 26 183 kr 4 643 kr 6 832 kr