2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2023

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Vid förvaring av båt eller trailer på land under sommaren debiterar marinan 182 kr/kvm (Gäst 191 kr/kvm). Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 30 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 40 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 30 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 40 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA 2023
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Avgift vid

Grunddep

Avgift vid

Minidep. 10 000 kr.

4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 859 kr 2 086 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 2 013 kr 2 356 kr
4 C  5,50 2,40 13 213 kr 2 200 kr 2 660 kr
6 A 7,99  2,20 13 566 kr 2 129 kr 2 644 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 319 kr 2 916 kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 509 kr 3 259 kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 615 kr 3 568 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 886 kr 3 856 kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 589 kr 3 441 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 661 kr 3 637 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 967 kr 4 056 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 3 155 kr 4 366 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 421 kr 4 747 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 531 kr 4 985 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 990 kr 4 169 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 3 079 kr 4 358 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 425 kr  5 840 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 640 kr 5 155 kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 941 kr 5 576 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 4 071 kr 5 822 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 4 287 kr 6 158 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr 4 504 kr 6 492 kr
12 C 14,00 3,00 22 061 kr 3 478 kr 5 208 kr
12 D 14,00 3,25 22 888 kr 3 768 kr 5 616 kr
12 E 14,00 3,50 23 715 kr 4 058 kr 6 026 kr
12 F 14,00 3,75 24 537 kr 4 347 kr 6 434 kr
12 G 14,00 4,00 25 358 kr 4 637 kr 6 843 kr
12 H 14,00 4,25 26 183 kr 4 928 kr 7 250 kr