2017-03-05

Båtplats sommar

PRISLISTA FÖR HAMNPLATS 15 APRIL - 15 NOVEMBER 2022

Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Båtplats och nyttjande av marinans tjänster förutsätter medlemskap i föreningen. Vi har inget kösystem, platserna säljs direkt av medlemmar tex. via nätet. Depositioner och avgifter erläggs enligt nedan.

Insats, depositioner och avgifter att erlägga vid inträdet:
1000 kr i medlemsinsats, som återbetalas vid utträde ur föreningen.
800 kr som deposition för vakthållning. Återbetalas om all inbokad vakttjänst fullgjorts.
500 kr i inträdesavgift

Passerkort erhålls mot erläggande av avgift.

Grunddeposition alternativt minideposition samt årets driftavgift för hamnplats enligt nedanstående tabell.
Som alternativ till grunddeposition för sommarplats kan Minimideposition, 10 000 kr, väljas för samtliga prisklasser.

Vid förvaring av båt eller trailer på land under sommaren debiterar marinan 173 kr/kvm (Gäst 182 kr/kvm). Anmälan om detta måste göras på hamnkontoret.

Extratjänster utförda av marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 25 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 25 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 35 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Tillägg vid sjö- eller torrsättning före eller efter de ordinarie bokningstiderna: 25 kr/kvm per gång
Sjösättning från stöttor: 35 kr/kvm

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning tar marinan ut en administrativ avgift på 200 kr. Mer information kring andrahandsuthyrning finns i våra föreskrifter.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

SOMMARPRISLISTA 2022
Alla avgifter är inkl. 25% moms
DEPOSITIONER DRIFTAVGIFTER
Pris-klass Max. båt längd Max båt bredd Grunddep. Avgift vid

Grunddep

Avgift vid

Minidep. 10 000 kr.

4 A 5,50 1,90 11 565 kr 1 823 kr 2 045 kr
4 B 5,50 2,15 12 387 kr 1 974 kr 2 310 kr
4 C  5,50 2,40 13 213 kr 2 157 kr 2 608 kr
6 A 7,99  2,20 13 566 kr 2 087 kr 2 592 kr
6 B 7,99 2,45 14 156 kr 2 274 kr 2 859 kr
6 C 7,99 2,70 15 220 kr 2 460 kr 3 195 kr
6 D 7,99 2,95 16 040 kr 2 564 kr 3 498 kr
6 E 7,99 3,20 16 868 kr 2 829 kr 3 780 kr
8 A 10,50 2,50 15 925 kr 2 538 kr 3 374 kr
8 B 10,50 2,75 16 753 kr 2 609 kr 3 566 kr
8 C 10,50 3,00 17 579 kr 2 909 kr 3 976 kr
8 D 10,50  3,25 18 400 kr 3 093 kr 4 280 kr
8 E 10,50 3,50 19 228 kr 3 354 kr 4 654 kr
8 F 10,50 3,75 20 055 kr 3 462 kr 4 887 kr
10 A 12,50 2,50 18 169 kr 2 931 kr 4 087 kr
10 B 12,50 2,75  18 874 kr 3 019 kr 4 273 kr
10 C 12,50 3,00 19 701 kr 3 358 kr  5 725 kr
10 D 12,50 3,25 20 528 kr 3 569 kr 5 054 kr
10 E 12,50 3,50 21 355 kr 3 864 kr 5 467 kr
10 F 12,50 3,75 22 177 kr 3 991 kr 5 708 kr
10 G 12,50 4,00 22 998 kr 4 203 kr 6 037 kr
10 H 12,50 4,25 23 819 kr 4 416 kr 6 365 kr
12 C 14,00 3,00 22 061 kr 3 410 kr 5 106 kr
12 D 14,00 3,25 22 888 kr 3 694 kr 5 506 kr
12 E 14,00 3,50 23 715 kr 3 978 kr 5 908 kr
12 F 14,00 3,75 24 537 kr 4 262 kr 6 308 kr
12 G 14,00 4,00 25 358 kr 4 546 kr 6 709 kr
12 H 14,00 4,25 26 183 kr 4 831 kr 7 108 kr