2017-03-05

Båtplats vinter

VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 15 NOVEMBER 2021 - 15 APRIL 2022

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.

Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

Deposition och avgifter 2022
För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 194 kr 124 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 243 kr (Gäst 254:-) 173 kr (Gäst 182 kr)
Tillägg för isfri plats i sjön grundavgift 1705 kr (Gäst 1786 kr)
elkostnad enl.elmätare enl.elmätare
Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 25 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 25 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 35 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Sjösättning från stöttor: 35 kr/kvm

Hyra stöttor/säsong:
Köl 148 kr (Gäst 155 kr)
SB3 182 kr (Gäst 190 kr)
SB2 194 kr (Gäst 204 kr)
SB1 220 kr (Gäst 230 kr)

*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt. Bottentvätt är obligatorisk vid torrsättning och görs av marinans personal. Men har din båt självpolerande bottenfärg ansvarar du själv för bottentvätten och inget avdrag från driftavgiften görs.