2017-03-05

Båtplats vinter

VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 15 NOVEMBER 2023 - 15 APRIL 2024

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.

Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

Deposition och avgifter 2024
För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 212 kr 135 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 265 kr (Gäst 278:-) 189 kr (Gäst 198 kr)
Trailerplats max 8,5 x 3,5 m 4500:-
Tillägg för isfri plats i sjön 2000 kr (Gäst 2500 kr)
Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning på slipvagn för tex bottentvätt eller inspektion (30 min): 30 kr/kvm  (inkl tvätt 40:-/kvm)                                          Upptagning och avställning på stöttor40 kr/kvm (hyra stöttor tillkommer)
Sjösättning från stöttor: 40 kr/kvm

Hyra stöttor/säsong:
Köl 162 kr (Gäst 170kr)
SB3 199 kr (Gäst 209 kr)
SB2 212 kr (Gäst 223 kr)
SB1 240 kr (Gäst 252 kr)

Elförbrukning
För att använda el på land, när du inte arbetar vid din båt, krävs antingen ett el-märke eller en utkvitterad elmätare. El-märket kan du köpa på hamnkontoret och det kostar 750 kr för vintersäsongen 2023/2024. El-märket kan endast användas för låg förbrukning, i princip bara för batteriladdning. All annan elförbrukning som avser exempelvis frostvakt, avfuktare eller värme kräver el-mätare. Elmätare kvitteras ut på hamnkontoret med en deposition på 1.500 kr som återfås när elmätaren lämnas tillbaka. Du debiteras med 5 kr per förbrukad KWh och minimidebiteringen är 750 kr.

OBS - om du är inkopplad till ett eluttag när du inte befinner dig vid din båt men varken har el-märke eller elmätare kommer din elsladd att dras ur eluttaget. Marinans personal kommer också att genomföra stickprov under säsongen för de som har el-märke för att säkerställa att förbrukningen inte är för hög.

*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt. Bottentvätt är obligatorisk vid torrsättning och görs av marinans personal. Men har din båt självpolerande bottenfärg ansvarar du själv för bottentvätten och inget avdrag från driftavgiften görs.