2017-03-05

Båtplats vinter

VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 15 NOVEMBER 2017 - 15 APRIL 2020

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.

Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

Deposition och avgifter 2020
För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 181 kr 116 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 226 kr 162 kr
Tillägg för isfri plats i sjön grundavgift 1 592 kr
elkostnad enl.elmätare enl.elmätare
Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning, sjösättning inom ett dygn: 21 kr/kvm per gång
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 21 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 33 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Sjösättning från stöttor: 33 kr/kvm

Hyra stöttor/säsong:
Köl 138 kr
SB3 170 kr
SB2 181 kr
SB1 205 kr

Prisexempel motorbåt: 2 x köl, 4 x SB3 = 956 kr

Sjösättning från stöttor: 33 kr/kvm

*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt. Bottentvätt är obligatorisk vid torrsättning och görs av marinans personal. Men har din båt självpolerande bottenfärg ansvarar du själv för bottentvätten och inget avdrag från driftavgiften görs.

Prisexempel: vinterplats på land för medlem med båtens mått: 3.00 m bredd  x 9.00 m längd= 27,00 kvm.
Vinterdeposition: 27 kvm x 231 kr = 6 237 kr
Driftavgift vinter: 27 kvm x 181 kr = 4 887 kr