2017-03-05

Båtplats vinter

VINTERPRISLISTA FÖR BÅTPLATS MELLAN 15 NOVEMBER 2023 - 15 APRIL 2024

För att kunna ha båtplats på vintern, behöver man ha en sommarplats. Det är frivilligt att lägga deposition på vinterplatsen. Behovet av vinterplats skall meddelas till hamnkontoret senast i september, för att kunna garanteras tillgänglighet.

Torr - och sjösättning ingår i avgiften och sker på valfria tider inom den angivna tidsramen för detta.

Depositioner och driftavgifter debiteras per kvadratmeter(kvm) efter den yta, som ges av båtens totala längd gånger dess största bredd.

Alla avgifter och extratjänster inkl. 25% moms

Deposition och avgifter 2023
För vinterplatser på land i sjön
Deposition kr/kvm 231 kr 231 kr
Driftavgift med deposition *) kr/kvm 204 kr 130 kr
Driftavgift utan deposition*) kr/kvm 255 kr (Gäst 268:-) 182 kr (Gäst 191 kr)
Elförbrukning El-märke eller elmätare - se nedan Elmätare - se nedan
Tillägg för isfri plats i sjön 1790 kr (Gäst 1880 kr)
Extratjänster utförda av Marinans personal:
Upptagning på slipvagn för bottentvätt: 30 kr/kvm per gång
Upptagning och avställning till stöttor: 40 kr/kvm (kostnad för hyra av stöttor tillkommer)
Sjösättning från stöttor: 40 kr/kvm

Hyra stöttor/säsong:
Köl 155 kr (Gäst 163kr)
SB3 191 kr (Gäst 201 kr)
SB2 204 kr (Gäst 214 kr)
SB1 231 kr (Gäst 243 kr)

Elförbrukning
För att använda el på land, när du inte arbetar vid din båt, krävs antingen ett el-märke eller en utkvitterad elmätare. El-märket kan du köpa på hamnkontoret och det kostar 500 kr för vintersäsongen 2023/2024. El-märket kan endast användas för låg förbrukning, i princip bara för batteriladdning. All annan elförbrukning som avser exempelvis frostvakt, avfuktare eller värme kräver el-mätare. Elmätare kvitteras ut på hamnkontoret med en deposition på 1.500 kr som återfås när elmätaren lämnas tillbaka. Du debiteras med 3 kr per förbrukad KWh och minimidebiteringen är 500 kr.

OBS - om du är inkopplad till ett eluttag när du inte befinner dig vid din båt men varken har el-märke eller elmätare kommer din elsladd att dras ur eluttaget. Marinans personal kommer också att genomföra stickprov under säsongen för de som har el-märke för att säkerställa att förbrukningen inte är för hög.

*) Driftavgiften inkluderar bottentvätt. Bottentvätt är obligatorisk vid torrsättning och görs av marinans personal. Men har din båt självpolerande bottenfärg ansvarar du själv för bottentvätten och inget avdrag från driftavgiften görs.