2018-04-12

Information- och Personuppgiftspolicy

Informations- och integritetspolicyn antagen av styrelsen för Karlslunds Marina 2018-04-10 och uppdaterad efter styrelsebeslut 2018-11-27

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Karlslunds Marina, Ekonomisk Förening, 716420-4542, Dalarövägen 162, 137 95 Haninge, upplåter båtplats i hamn och/eller båtplats på land med omfattning enligt tecknat medlemsavtal, som nedan kallas “Tjänsten”. Karlslunds Marina är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten. Kontaktperson avseende behandlingen av dina uppgifter i Tjänsten är Hamnkaptenen Gustaf Hornö.

Karlslunds Marina är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du blir medlem
  • du registreras som ”Gäst”
  • du registreras som kontakt såsom underleverantör, kund eller i annan roll
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av medlemsportalen Portnet
  • du får ett inpasseringskort
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies
  • du skickar e-post till oss

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på om du är privatperson eller driver näringsverksamhet och i så fall vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för medlem/gäst som är en enskild firma. När du blir medlem/gäst samlar vi in och registrerar dina kontaktuppgifter och i förekommande fall företagsuppgifter. Alla användare av medlemsportalen Portnet har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda medlemsportalen Portnet. Vi registrerar också vaktgångsdatum, inpasseringar (då du som medlem/gäst använder ditt inpasseringskort till inpassering eller för användning av utrustning på marinan som styrs/används med hjälp av inpasseringskortet eller passerar infartsbommen med ett fordon med eller utan användning av inpasseringskort), båtinnehav och uppgifter avseende depositioner. Vi sparar också personuppgifter i samband med att du skickar e-post till oss. Vilka personuppgifter som sparas i samband med e-post beror på i vilket sammanhang och vilket innehåll e-posten har som har skickats till oss.

Den lagliga grunden för insamling, behandling och lagring av personuppgifter är i samtliga fall för att Karlslunds Marina ska kunna fullgöra sina åtaganden. Information hur vi hanterar eventuella cookies finns beskrivet längre ner på denna webbsida.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Karlslunds Marina samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, gäst, användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten och fullgöra åtaganden gentemot dig enligt medlemsavtalet/gästavtalet. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt medlemskap/gästskap, hantera ditt konto i medlemsportalen Portnet, för statistiska ändamål och för att informera dig om marinans verksamhet och annan information som Karlslunds Marina bedömer är viktig för dig som medlem, gäst eller annan kontaktperson att känna till.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar inte personuppgifter med tredje part om vi inte särskilt har informerat dig om detta och du har lämnat samtycke för detta. I användningen av våra administrativa system, exempelvis medlemshantering, tjänster för utskick av information, medlemsportalen och för fakturering kan vi dock komma att dela personuppgifter med underleverantörer av IT-tjänster till Karlslunds Marina både inom och utanför EU/EES. Dessa personuppgifter hanteras i förekommande fall enligt separat upprättade personuppgiftsbiträdesavtal mellan marinan och respektive underleverantör. Vi delar också dina personuppgifter med extern(a) leverantör(er) om du bokar service/tjänster via marinans medlemsportal (Portnet) som utförs av andra leverantörer än marinan. Vi hänvisar till respektive leverantör för hur dessa hanterar dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Karlslunds Marina sparar personuppgifter om dig som medlem, gäst, kund, underleverantör eller annan kontakt så länge det finns en medlems-, gäst-  eller kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Personuppgifter kan sparas även efter att avtalet är uppsagt om det anses vara nödvändigt för att skydda marinans intressen, behövs för att fullgöra marinans åtaganden i anslutning till avtalets upphörande eller andra särskilda skäl.

Vilka rättigheter har du?

Den som har personuppgifter som är registrerade hos Karlslunds Marina har rätt att få veta vilka uppgifter och vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett eventuellt lämnat samtycke och lämna klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta Hamnkontoret.

Om Cookies

Marinans webbplats använder cookies för att kunna tillhandahålla en viss funktionalitet, för att vi på bästa sätt ska kunna förstå hur våra tjänster används och för att vi ska kunna ge dig den bästa användarupplevelsen.De flesta webbsidor du besöker använder cookies för att förbättra din användarupplevelse genom att låta webbsidan ”komma ihåg dig”, antingen under ditt besök på sidan (genom en s.k. ’sessionscookie’) eller vid upprepade besök (genom en s.k.’permanent cookie’).

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbsida kan lägga på din dator eller bärbara enhet när du besöker en webbplats eller webbsida. Cookien hjälper webbplatsen, eller en annan webbsida, att känna igen din enhet nästa gång du besöker den. Cookies fyller många funktioner. De kan exempelvis hjälpa oss att komma ihåg ditt inloggningsid, dina preferenser och analysera hur väl vår webbsida presterar. Vissa cookies innehåller personlig information – om du t.ex. klickar “kom ihåg mig” när du loggar in, kommer en cookie lagra ditt användarnamn. De flesta cookies samlar inte in information som identifierar dig, utan samlar in generell information om hur en besökare hamnat på webbsidan eller hur den används.

Cookies på marinans webbplats

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Om du som besökare väljer att avaktivera dessa cookies kommer du kanske inte att få tillgång till allt innehåll.

Cookies för prestanda och drift

Vissa cookies används för att analysera hur du som besökare använder vår webbplats och medlemsportal och för att hantera hur våra webbsidor presterar. Som exempel kan vi använda cookies för att hålla reda på vilka sidor av vår webbplats som är mest populära, vilket navigationssätt som är mest effektivt och för att identifiera och diagnostisera brister.

Cookies för användarupplevelse

Vi använder vissa cookies för att minnas dina preferenser. Den här typen av cookies gör att du inte behöver fylla i dina inloggningsuppgifter varje gång du besöker vår medlemsportal.

Om du inte accepterar cookies

Om du inte samtycker till att vi använder cookies behöver du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker lagra en cookie på din dator. Om du önskar avaktivera cookies, kan du göra det i din webbläsare under “verktyg” (Chrome, Firefox, IE), “settings” (Opera) eller “preferenser” (Safari) i menyvalen. Kom ihåg att om du väljer att avaktivera cookies så kan det medföra att vissa delar av vår webbplats inte kommer att fungera fullt tillfredsställande.

Friskrivning

Den här webbplatsen kan innehålla tekniska felaktigheter, faktafel eller stavfel. Information, produkter, priser och tjänster på den här webbplatsen kan komma att förändras när som helst utan förvarning. Den här webbplatsen kan erbjuda dig länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser står inte under Karlslunds Marinas kontroll och du uppmanas att vara medveten om att Karlslunds Marina inte är ansvarigt för att dessa webbplatsers innehåll är korrekt, lämpligt, följer upphovsrättslagstiftning eller annan lagstiftning eller är felaktigt på något annat sätt. Länkarna innebär inte att Karlslunds Marina godkänner dessa webbplatser eller har något som helst samröre med de driftsansvariga för dessa.