Protokoll från höststämman 2021

Protokollet från marinans höststämma som hölls den 9 december 2021 finns nu tillgängligt i medlemsportalen under ”Dokument”.