2019-06-09

Parkeringsregler

Från och med sommarsäsongen 2019 gäller nya parkeringsregler på marinan. Var noga med att kontrollera skyltningen. Eventuella kontrollavgifter som utfärdas hanteras inte av marinan och kan inte påverkas av marinan. Följ instruktionerna på själva kontrollavgiften.

För marinans medlemmar och betalande gästmedlemmar:

 • Parkering är gratis året runt under förutsättning att bilens registreringsnummer är angivet i medlemsportalen (under ”Mina objekt” och ”Parkeringstillstånd”).
 • Parkering är tillåten endast på grusade ytor – detta gäller hela året och för samtliga fordon
 • Parkering får inte ske så att båtar eller andra bilar parkeras in eller så att framkomligheten till mastskjulen hindras
 • Under vintersäsongen, mellan 1 september och 31 maj, är parkering tillåten även på asfalterade ytor om det sker utan att hindra framkomligheten
 • Handikapplatserna är reserverade för fordon med tillstånd och är avsedda endast för medlemmar eller betalande gästmedlemmar med parkeringstillstånd
 • Alla medlemmar och betalande gästmedlemmar erhåller 2 parkeringstillstånd som ska registreras i Portnet.
 • P-förbudet på kajen vid mastkranen gäller året runt för alla. Det är endast tillåtet att stanna för av- och pålastning.

För övriga besökare till marinan:

 • Betalning kan endast ske med hjälp av appen från Easypark. Hur det går till kan du läsa på skyltarna.
 • De 3 första timmarna är gratis och därefter är kostnaden 10 kr per timme, 50 kr per dygn och 300 kr per vecka.
 • Parkering är tillåten endast på grusade ytor – detta gäller hela året och för samtliga fordon
 • Parkering får inte ske så att båtar eller andra bilar parkeras in eller hindrar framkomligheten till mastskjulen.
 • Under vintersäsongen, mellan 1 oktober och 31 maj, är parkering tillåten även på asfalterade ytor om det sker utan att hindra framkomligheten
 • Handikapplatserna är reserverade för fordon med tillstånd och är avsedda endast för medlemmar eller betalande gästmedlemmar med parkeringstillstånd
 • P-förbudet på kajen vid mastkranen gäller året runt för alla. Det är endast tillåtet att stanna för av- och pålastning.

Laddning av elbilar / hybridbilar?

Marinans elanläggning är inte av den kvaliteten, varken ur ett kapacitetsperspektiv eller säkerhetsperspektiv, att marinan kan bereda dessa fordon möjlighet att ladda på marinans elanläggning tills dess att särskilda laddningsstationer är installerade. Risk för skador på människor och material är betydande! Laddning av elbilar eller hybridbilar är därför INTE tillåtet och marinans personal kan komma att dra ur elsladdar som är anslutna utan att dessförinnan informera dig som bilägare.