2018-04-23

Båtbottenfärger

I Sverige används varje år cirka 700 000 liter båtbottenfärg till fritidsbåtarnas skrov. Många av dessa färger innehåller bekämpningsmedel/biocider. De vanligaste biociderna är koppar, zink och tidigare TBT (tributyltenn). TBT är den klart giftigaste biociden och den har varit förbjuden i bottenfärg i Sverige för båtar under 25 meter sedan 1989 och globalt för alla fartyg oavsett längd sedan 2008. Se även Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina.

I de fall när bottenfärgen är borttagen kan man behandla skrovet med en biocidfri epoxifärg för att skydda mot fuktintrång. Man kan sedan även måla båten med en hård biocidfri färg som underlättar mekanisk rengöring. Vid arbete med epoxifärg är det viktigt att använda rätt skyddsutrustning eftersom epoxifärger medför vissa kemiska arbetsmiljörisker.

I många fall är högtrycksspolning på land över spolplatta med rening en metod som kan fungera utmärkt.

I de flesta fall är det kanske ändå nödvändigt att bottenmåla och då gäller det att välja en båtbottenfärg som är så bra som möjligt för miljön. Kemikalieinspektionen har tagit fram en lista över godkända båtbottenfärger för fritidsbåtar på ostkusten som du hittar här. Där hittar man så kallade självpolerande bottenfärger och hårda bottenfärger. Inom Haninge kommun har man bestämt att inte rekommendera självpolerande bottenfärger och inom Karlslunds Marina har vi tagit beslutet att inte acceptera dessa färger av arbetsmiljöskäl.

Vi rekommenderar följande båtbottenfärger:

  • Trilux Hard Antifouling; International
  • Trilux Propeller; Watski
  • Hard Racing Copper; Hempel
  • TF Antifouling; Lefant
  • VC 17m, ECO; International
  • Silic One; Hempel
  • Racing ECO, Yachting watershield; Jotun

Under miljöinformation kan du läsa mer om båtbottenfärger, regler och tips.