2018-10-24

Valberedning

Valberedningen för Karlslunds Marina tillsätts av årsstämman. Dess uppdrag är att på nästa årsstämma ge förslag på styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer som enligt stadgarna ska väljas av årsstämman. Valberedningen väljs av årsstämman och är inte underställd styrelsen. Det innebär att valberedningen har sitt mandat från årsstämman och rapporterar till denna.

På Karlslunds Marinas årsstämma 2023 valdes följande ledamöter i valberedningen:

Anil Raj, anilkraj@gmail.com

Torbjörn Claesson, torbjorn.claesson@prosol.se