2017-10-09

Stämmor och protokoll

Du som medlem kan läsa och ladda ner de senaste protokollen och andra dokument på vår medlemsportal. Logga in här och klicka sedan på Dokument i menyn.

Så här skriver du en motion

 1. Kolla upp hur det redan jobbas med din fråga

  Börja med att ta reda på om det redan, och i så fall hur, det jobbas med det du är intresserad av. Kolla på marinans hemsida eller fråga någon i styrelsen. Är något redan på gång kan du avvakta och se vad det arbetet mynnar i. Tycker du att dina förslag skulle göra arbetet med frågan ännu bättre – presentera då din motion.

 2. Läs på!

  Kolla upp vad som gäller för motioner i marinan. Enligt marinans stadgar ska motioner lämnas in till styrelsen senast den 1 mars varje år för att kunna tas upp på den kommande årsstämman. Motionen behöver inte vara formellt skriven. Det går bra att skicka in en motion i ett mer lättsamt språkbruk. Och vad händer med motionen när den väl har kommit in till föreningen – läs igenom marinans stadgar.

 3. Sätt ditt förslag i ett sammanhang

  Formulera kort och tydligt vad du vill och motivera varför. Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet. Relevant bakgrundsfakta kan vara information om hur det arbetas med frågan idag eller om frågan varit uppe för diskussion tidigare.

 4. Glöm inte ”att-satsen”

  Avrunda motionen med en “att-sats” som sammanfattar vad du vill (jag yrkar att…). ”Att-satsen” ska formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Den är det absolut viktigaste innehållet i en motion och det är den som det eventuellt röstas om. Lägg därför tid på att formulera ”att-satsen” tydligt så att det går att förstå vad du föreslår bara genom att läsa den delen. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom beslut tas per ”att-sats” för sig. Om du vill förändra saker som i sak ligger långt ifrån varandra måste du skriva en motion för varje förslag.

 5. Skriv under din motion

  Eftersom det bara är medlemmar i marinan som får skriva motioner behöver de som är mottagare vara säkra på att den som har skrivit motionen är medlem i föreningen. Se därför till att skriva under den med exempelvis till medlemsnummer eller personnummer.

Kort checklista för motioner

En bra motion ska alltså innehålla:

 • vad det är du vill förändra
 • hur situationen ser ut idag
 • eventuellt mer relevant bakgrundsfakta
 • vad det skulle innebära om din motion går igenom
 • att-sats
 • din underskrift
 • förankra förslaget hos medlemmarna