Inspelning från årsstämman 15/6 2022

Nu finns inspelningen från årsstämman för 2021 tillgänglig.