Inspelningen från årsstämman den 16/6 2021

Nu finns inspelningen från årsstämman den 16 juni 2021 tillgänglig. Vill du inte se hela stämman kan du se delar av den nedan. Hela årsstämman: Del av stämman – Endast styrelsens årsberättelse för 2020 presenterad av Johan Bergkvist: Del av stämman – Vår framtida marina presenterad av Daniel Maurer: Del av stämman – Enbart själva
-> Continue reading Inspelningen från årsstämman den 16/6 2021

Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!

Mätningar utförda i anslutning till marinans spolplatta har visat stora förekomster av TBT (Tributyltenn). Rester av TBT har läckt ut då vi spolar båtarna på spolplattan. TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Sedan
-> Continue reading Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!