Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!

Mätningar utförda i anslutning till marinans spolplatta har visat stora förekomster av TBT (Tributyltenn). Rester av TBT har läckt ut då vi spolar båtarna på spolplattan. TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Sedan
-> Continue reading Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!

Incident 16 oktober 2017

En tråkig incident har inträffat idag på morgonen. Marinans personal ser 4 män som lastar in pallkragar i en utlandsregistrerad bil. Vår personal spärrar då av flyktvägen med marinans maskiner och polis tillkallas. Polisen är snabbt på plats med 4 bilar men under tiden har en av männen flytt i riktning mot Dalarö. Trots att tjuvarna ”bara”
-> Continue reading Incident 16 oktober 2017

Medlemsinformation september 2017

Medlemmar i Karlslunds Marina! Hoppas sommaren varit härlig. Nu stundar hösten och här kommer litet information från marinan. Sophanteringen Vi har ju haft STORA problem med sophanteringen genom åren. Medlemmar slänger sopor som ej kommer från båtarna utan t ex från fritidshuset på ön eller grovsopor hemifrån och det medför stora kostnader och besvärlig nedskräpning. Även
-> Continue reading Medlemsinformation september 2017