2017-03-05

Om Karlslunds Marina

Karlslunds Marina togs över av båtägarna 1989 efter att OK bestämt sig för att lämna båtbranschen. I starten utökades antalet båtplatser i marinan med 500 och hela bryggkomplexet vändes så att båtar skulle kunna förtöjas på det allra bästa sättet för vindarna i området, vindar som oftast blåser sydväst.

Sedan dess har förstås mycket annat hänt. Företagen som finns här utvecklar hela tiden sin verksamhet. Fast anställd personal har bl a följande service att erbjuda våra 1 360 medlemmar:

 • Skeppshandel med båttillbehör samt livsmedel.
 • Bensinstation på brygga och land.
 • Skyddad förtöjningsplats inom Y-bommar.
 • Servering och restaurang.
 • Marinservice.
 • Verkstad.
 • Färskvatten på alla bryggor.
 • Eluttag på varje brygga, (för tillfällig anslutning).
 • Hamnkärror för transport mellan land och brygga.
 • Uppläggningsplats för jollar.
 • Toaletter och duschar.
 • Två mastkranar, (varav en 20 meter hög).
 • Valfri dag för upptagning och sjösättning.
 • Sopcontainrar
 • Slamsug för båttoaletter.
 • Effektiv organisering av vakthållning, (vaktplikt c:a en gång per år, medlem över 70 år går ej vakt). Vi är marinan med lägst stöldfrekvens på hela Södertörn! (Ingen övrig organiserad arbetsplikt.)
 • Säkerhetsbesiktning av båtar av godkända besiktningspersoner.
 • Miljöstation för spillolja, batterier etc.