2018-04-23

Miljöinformation

Vi har alla ett ansvar för att bevara vår vackra skärgård och miljön. Att äga, underhålla och åka båt medför en miljöpåverkan som vi alla måste se till att minimera. Alla är vi ansvariga för att följa miljöbalken. Karlslunds Marina som juridisk person är skyldig att se till att verksamheten följer miljöbalkens regler och se till att vår verksamhet inte är en fara för miljö eller hälsa . Du som medlem och båtägare är också skyldig att följa miljöbalken och en del av den skyldigheten innebär att veta vilka regler som gäller och hur dessa ska följas. Därför har vi nedan samlat information för dig som båtägare och medlem i Karlslunds Marina som är bra att veta.

Haninge kommun om skyddade naturområden

Projektet Svealandskusten som drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum i samverkan med Svealands kustvattenvårdsförbund

Informationsbroschyr från Transportstyrelsen – Giftfri båtbotten

Miljösmarta tips och idéer från Båtmiljö.se som drivs av Båtunionen med stöd av Havs- och Vattenmydigheten

Information och regelverk kring bottenfärger från Kemikalieinspektionen

Regler kring båtbottenfärger från Transportstyrelsen

Transportstyrelsens rekommendationer till båtägare om TBT och sanering

Svealands Kustvattenvårdsförbund