2018-01-07

Gäst och andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av båtplats

Begäran om andrahandsuthyrning skall göras på av hamnkontoret särskild fastställd blankett. Blanketten finns tillgänglig för nedladdning på marinans medlemsportal. Logga in på medlemsportalen och ladda ner dokumentet under ”Dokument”. Blanketten kan fyllas i och sedan skrivas ut. Tillstånd till uthyrning meddelas sedan skriftligen efter hamnkaptenens prövning. Tillstånd till andrahandsuthyrning medges endast för en sommarsäsong åt gången. För att få hyra i andra hand krävs att andrahandshyraren blir ”Gäst” på marinan. Huvudregeln för andrahandsuthyrning är att det inte är tillåtet att hyra ut, alternativt låna ut, båtplatsen under mer än tre (3) därpå följande säsonger. Finns det särskilda skäl kan hamnkaptenen efter egen prövning tillåta längre uthyrning.

Andrahandsuthyraren ansvarar för att den båt som ligger på den uthyrda platsen förses med av styrelsen tillhandahållet särskilt båtmärke för andrahandsuthyrning. Med andrahandsuthyrning avses även utlåning av båtplats.

Gäst

För att få tillgång till marinans service (Ramp, Mastkran, Sophantering, samt att kunna vistas på marinan när marinan är stängd för allmänheten, etc.) måste man vara registrerad som ”Gäst” i marinans administrativa system. För att kunna hyra båtplats i andrahand krävs att man registrerar sig som ”Gäst”. ”Gäst” betalar, en till var tid gällande årsavgift. Registrering som gäst gäller för ett kalenderår åt gången och upphör utan särskild uppsägning. För att kunna fortsätta som gäst krävs kalenderårsvis ny ansökan.

Ansökan för att bli Gäst hos oss hittar du här. Blanketten kan fyllas i och sedan skrivas ut.