2017-11-14

Instruktioner för mastkranar

Marinans mastkranar kan användas av våra medlemmar för av- och påmastning. Här är några korta instruktioner som du måste följa när du vill använda kranarna.

  • Kranarna används på egen risk
  • Kranarna får under inga omständigheter användas för persontransporter
  • Gå eller vistas inte under hängande last
  • Maxlasten för den stora mastkranen och pelarkranen är 400 kg.
  • För den lilla mastkranen är maxlasten 100 kg
  • Det är viktigt att lasten inte dras snett, kättingen måste alltid hänga lodrät
  • På den stora mastkranen ska kättingen lämnas i uppfällt läge (kättingen ska alltså inte hänga nertill utan köras upp till toppen)