Inspelningen från årsstämman den 16/6 2021

Nu finns inspelningen från årsstämman den 16 juni 2021 tillgänglig. Vill du inte se hela stämman kan du se delar av den nedan.

Hela årsstämman:

Del av stämman – Endast styrelsens årsberättelse för 2020 presenterad av Johan Bergkvist:

Del av stämman – Vår framtida marina presenterad av Daniel Maurer:

Del av stämman – Enbart själva årsstämman: