Inspelningen från medlemsträffen den 11/5 2021

Nu finns inspelningen från medlemsträffen den 11/5 2021 tillgänglig.

Hela medlemsträffen:

Del av medlemsträffen som handlar om Skeppshandeln och restaurangen:

Del av medlemsträffen – frågestund: