2020-03-15

Avtal

Här finns mer information kring det nya medlemsavtalet vi under våren skickar ut till samtliga medlemmar.

I samband med att det nya medlemsavtalet skickas ut sägs ditt nuvarande medlemsavtal upp och det nya börjar att gälla från den dag du signerar det nya medlemsavtalet. Det är därför viktigt att du noga granskar de uppgifter som finns med i det nya avtalet så att de stämmer. Undrar du över något hör du av dig till hamnkontoret på hamnkontoret@karlslundsmarina.com.

Varför byter marinan ut alla medlemsavtal?

Det finns flera skäl till att marinan nu byter ut alla medlemsavtal. Det nuvarande medlemsavtalet har i vissa fall visat sig vara otydligt bland annat vad gäller kopplingen mellan medlemmens båtinnehav och båtplats och när det funnits särskilda villkor som gäller för upplåtelse av båtplats. Vi har också gjort vissa juridiska justeringar som behöver göras samt förtydligat vad som gäller om man som medlem inte betalar sina avgifter eller överger sin båt.

Det nuvarande medlemsavtalet uppfyller inte de formella kraven som krävs för ett så kallat ”arrendeavtal” som en upplåtelse av båtplats är i juridisk mening. Det är därför benämningen ”Arrendeavgift” finns med i det nya avtalet.

I det nya medlemsavtalet kan marinan och en medlem nu komma överens om särskilda villkor som inte med automatik överlåts till en ny medlem som tar över en båtplats. Det ökar tydligheten vad som gäller när en båtplats säljs eller tas över av en ny medlem.

I det nya medlemsavtalet förtydligas att det är båtplatsen i sjön och dess mått som avtalet avser och att det är båtplatsens mått som avgör vilken båt du som medlem kan lägga vid din båtplats.

Det nya medlemsavtalet baseras på ett standardavtal som tagits fram av Konsumentverket och Sweboat som sedan anpassats då Karlslunds Marina är en ekonomisk förening. Det innebär bland annat att även marinans skyldigheter finns tydligare beskrivet.

Det nya avtalet är också tydligare när det gäller hur marinan kan hantera överbliven och kvarglömd egendom.

Avtalstiden och uppsägningstiden är oförändrade jämfört med tidigare avtal.

Avgift

Då medlemsavtalet i grunden är ett arrendeavtal så blir den avgift du som medlem betalar till marinen en arrendeavgift. En arrendeavgift kan dock inte ändras från år till år utan att avtalet omförhandlas vilket gjort att marinan från och med nu inför en avgiftsjustering på 2 % per år så att vi slipper den omfattande administrationen med att säga upp och omförhandla alla avtal för varje nytt år. Detta är redan praxis som marinan har använt för att justera avgifterna från år till år.

Hur signerar jag avtalet?

De nya avtalen kommer endast att kunna signeras digitalt med hjälp av BankID så du behöver bara följa instruktionerna i det e-postmeddelande du får. Läs också beskrivningen nedan.

Vad behöver jag göra? Steg för steg!

I samband med att de nya medlemsavtalen skickas ut för signering sägs det befintliga avtalet upp och det nya medlemsavtalet börjar att gälla så snart du signerat det. Du kommer att få ett e-postmeddelande med instruktioner hur du ska göra. Det mesta i avtalet, inklusive den nya avgiften finns redan ifyllt när du får avtalet.

I det e-postmeddelande som du får finns en länk till själva avtalet. Klicka på ”Gå vidare”. På sidan du kommer till ser du de uppgifter marinan redan fyllt i avtalet. Vi har för enkelhetens skull utelämnat övriga depositioner som du kan ha betalat förutom grunddepositionen, vinterdepositionen (eller minideposition) och deposition för vakthållningen. Dessa depositioner finns dock registrerade hos marinan.

Längst ner på sidan finner du de uppgifter du själv ska fylla i:

  • Adress
  • Telefonnummer (du kan bara ange ett telefonnummer så vi rekommenderar att du anger ditt mobilnummer)
  • Ditt personnummer (eller organisationsnummer om det är ett företag som är medlem) – 10 siffror
  • Postnummer och ort
  • Giltig e-postadress
  • Båtmått (exempelvis 8,50×2,20)

Klicka sedan på ”Gå vidare och granska Medlemsavtal”. På nästa sida kan du bläddra igenom avtalet genom att gå framåt eller bakåt i avtalet med hjälp av pilarna högst upp på sidan. När du granskat avtalet klickar du på ”Signera” längst upp till höger på sidan. Du får nu välja att signera avtalet med hjälp av det BankID du har på din dator eller med ditt mobila BankID. Ange personnumret för ditt BankID (12 siffror) och klicka på ”Signera”. Motpart för signeringen är ”Verified Global AB” vilket är de vi anlitar för vår signeringstjänst. När marinan sedan har motsignerat ditt avtal kommer du att få en länk till ditt medlemsavtal som du kan ladda ner till din mobil eller dator.

Kan jag avstå från att signera det nya avtalet?

Det korta svaret är – nej. I och med att marinan skickar ut det nya medlemsavtalet sägs ditt nuvarande medlemsavtal upp och ersätts av det nya medlemsavtalet. De nya medlemsavtal som av olika anledningar inte godkänns och signeras nu, kommer att sägas upp i enlighet med det nuvarande medlemsavtalet och stadgarna vid ett senare tillfälle men detta förenklade sätt att byta ut avtalen sparar marinan och medlemmarna en stor arbetsbörda varför vi hoppas att du som medlem accepterar att signera det nya medlemsavtalet på detta sätt.