2024-05-31

Efterlysning

Det finns ett antal båtar på marinan som vi tyvärr saknar uppgift om ägare på och vi efterlyser därför mera information om dessa båtar.

  • Är du ägare till någon av dessa båtar?
  • Har du någon information om någon eller några av båtarna på bilderna nedan?
  • Har du information om vem som kan tänkas äga eller har ägt någon av dessa båtar?

Vi ber dig att kontakta hamnkontoret per e-post, hamnkontoret@karlslundsmarina.com eller på telefon: 08-500 332 15. Om vi inte hör ifrån ägaren inom 4 månader (senast den 30 september 2024) kommer båtarna att tillfalla Karlslunds marina.

Bild 13 - Becker 27 - plats A4
Bild 20 - TG 6500 sportfisher - plats B-planen
Bild 41 - SeaRay 200 - plats infarten
Bild 84 - SeaCat 16 - plats E4
Bild 90 - Crescent 435 Rs
Bild 95 - Compis / Ohlson 28 Båtnamn Friendship - plats F2
Bild 101 - Maxi Bild 101 -  plats F10
Bild 104 - Maxi 77 - plats F10