2023-12-19

Extra avgift

På höststämman i december 2022 beslutades att ge styrelsen mandat att debitera samtliga medlemmar 500 kr inkl moms per plats om marinan bedömdes gå med förlust för räkenskapsåret 2023. Styrelsen beslutade i december 2023 att debitera hälften av denna summa, dvs 250 kr inkl moms, för att förstärka marinans intäkter. Protokollet från stämman kan du hitta i medlemsportalen under ”Dokument”. Du kan också läsa kallelsen till höststämman 2022 här!

På höststämman 2023 beslutade stämman att debitera en extra avgift för alla platser för de som är medlemmar per den 31 december 2023. Avgiften debiteras i två omgångar, i februari och i augusti. Den totala extra avgiften för 2024 blir per plats och per storleksklass:

Båtplats klass 4 – 1 750 kr
Båtplats klass 6 – 2 250 kr
Båtplats klass 8 – 2 750 kr
Båtplats klass 10 – 3 500 kr
Båtplats klass 12 – 4 000 kr

Läs mer i kallelsen till höststämman 2023 här! Protokollet från stämman kan du hitta i medlemsportalen under ”Dokument”.