2020-12-20

Höststämma 2020

Höststämman 2020 hölls digitalt torsdagen den 10 december klockan 19.00 och drygt 60 medlemmar hade kopplat upp sig till stämman. På stämman redogjorde Gustaf Hornö, vår hamnkapten, för året som gått och presenterade även planen och budgeten för 2021. Budgeten finns presenterad i kallelsen som du kan hitta här.

Justerat protokoll finns att ladda ner på vår medlemsportal, Portnet och finns under "Dokument".

På stämman svarade styrelsen och hamnkaptenen på i förväg anmälda frågor samt frågor och kommentarer som ställdes i mötet. Dessa frågor berörde bland annat:

  • Plan för utbyte och renovering av bryggor
  • Kommande miljöåtgärder
  • Marinagruppen som driver verkstaden på marinan
  • Eventuell plan för bottentvätt
  • Vinterplatser i sjön
  • Inköpsprocesser
  • Försäkringsfrågor
  • Uppförande av bostäder på marinan
  • Belysning av marinans lateralmärken

Här nedan kan du se den presentation Gustaf Hornö gjorde om året som gått.

Här nedan kan du se stämman i sin helhet.