Hamnkontoret stängt

4-5 februari är marinan obemannad men telefon och mail är öppet som vanligt