STRÖMLÖST A-PLAN – ÅTGÄRDAT 2019-01-07

Delar av A-plan dvs planen längst västerut mot Haninge är strömlöst och felsökning pågår