Kontrollera dina stöttor

Tjälen går ur marken nu så vi ber dig att kontrollera dina stöttor. Sjunker stöttorna när marken blir mjuk riskerar du att din båt välter.
Hamnkapten