Marknadsföring på marinan

På förekommen anledning vill vi informera om att eventuell marknadsföring i marinan sker på avsändarens eget initiativ och Karlslunds Marina ska inte förknippas med sådan marknadsföring.