Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!

Mätningar utförda i anslutning till marinans spolplatta har visat stora förekomster av TBT (Tributyltenn). Rester av TBT har läckt ut då vi spolar båtarna på spolplattan. TBT har varit förbjudet sedan 1989 för fritidsbåtar men hittas fortfarande på båtskrov. Gamla färglager läcker fortfarande ut giftet 20 år och längre efter att det målats på. Sedan
-> Continue reading Viktigt meddelande angående förekomsten av TBT färg på båtar på Karlslunds Marina!