Medlemsinformation september 2017

Medlemmar i Karlslunds Marina!

Hoppas sommaren varit härlig. Nu stundar hösten och här kommer litet information från marinan.

Sophanteringen
Vi har ju haft STORA problem med sophanteringen genom åren. Medlemmar slänger sopor som ej kommer från båtarna utan t ex från fritidshuset på ön eller grovsopor hemifrån och det medför stora kostnader och besvärlig nedskräpning. Även icke-medlemmar slänger sopor på marinan vilket förstås inte är meningen. Vi har nu öppnat dörrarna till sopstationen så att insyn råder varpå betydligt mindre otillåtna sopor placerats där. Vi har också låst containrarnas stora öppningar. Det goda resultatet gör att vi avvaktar med att bygga den nya sopstationen.

Miljöarbete i Marinan
Vi har gjort en miljöinventering och påbörjat arbetet mot en miljöpolicy. Vår målsättning är att följa lagar och förordningar (förstås), förebygga föroreningar samt att vägleda medlemmar och entreprenörer till ständiga förbättringar avseende hälsa och miljö.

Våra övergripande miljömål är
1. Att alla medlemmar använder godkända, icke blödande båtbottenfärger
2. Att medlemmar hanterar övriga kemikalier som används i marinan på ett miljöriktigt sätt
3. Att energiförsörjningen sker på ett energisnålt och miljömässigt sätt
4. Att Marinan genomför någon typ av miljöcertifiering

OBS: Till sommaren 2019 är samtliga blödande färger förbjudna på båtbottnarna i marinan. Redan under 2018 ändrar vi rutinerna så att ni som ännu inte hunnit byta bottenfärg får tvätta er botten själv dvs. personalen behöver inte hantera högtryckstvätten av den blödande färgen till upptagningen hösten 2018. OBS att den blödande färgen inte behöver slipas ned/helt tas bort för att den hårda färgen skall kunna appliceras. Enligt Hempel kan de blödande färgerna övermålas och skulle man ändå vara osäker finns särskild ”spärrfärg” att måla på innan den hårda färgen appliceras.
På hemsidan kommer inom kort en sammanställning av godkända bottenfäger att ligga liksom material gällande den miljöpåverkan blödande färger har.

El för vintern
Ni som avser använda el i er torrsatta båt under vintern får i år, mot avgift, kvittera ut en elmätare att montera på sladden. Ni som endast avser använda el för att några ggr underhållsladda batterierna köper elmärke för 250 kr hos Gustaf och fäster på elsladden. Personalen kommer sedan att under vintern kontrollera elkonsumtionen för de medlemmar som köpt elmärken.
Elkostnaden är en av de riktigt stora kostnaderna på marinan. Vi söker nu på alla sätt se till att kostnaderna bärs av de som konsumerar elen och vi önskar dessutom förstås minska onödig användning utifrån miljöhänsyn.

Stölder
Vi har haft en del tillbud med stölder i marinan. Var vaksam och rapportera alla stölder till Hamnkontoret.

Vinterfaktureringen
Fakturorna kommer hädanefter att sändas ut via mail. har du särskilda önskemål om pappersfaktura får du meddela Gustaf detta och vi vill också meddela att pappersfaktura kommer att debiteras med 50 kr.

Boka upptagningen i nya systemet – Portnet
De flesta av er har fått information om hur ni bokar upptagningen i det nya systemet Portnet. Informationen om hur ni går tillväga skall ha kommit via SMS. Uppstår oklarheter, kontakta Gustaf

Ang upptagning av din båt
Se ordnings- och säkerhetsföreskrifterna som finns på hemsidan. Du ansvarar själv för att informera hamnpersonalen om var dina logggivare etc sitter för att minska risken för skador. Dvs. du är skyldig att informera om allt som kan påverka en normal upptagning. Personalen kommer att informera dig om det är möjligt att ta upp på ett säkert sätt utan risk att skada instrument under båten. Kanske behöver du demontera dessa eller byta till sådana som ej riskerar att skadas.

Hemsidan
Vi befinner oss nu i skiftet mellan den gamla och den nya hemsidan. En liten tid till kommer den gamla hemsidan att finnas tillgänglig men den uppdateras inte avseende t ex information om din båt etc. På den nya hemsidan som inom kort finns uppe i sin helhet finns uppdaterade data. Du behöver därför inte ringa Gustaf och påpeka om något står fel på den gamla hemsidan.

Andrahandsuthyrning
Vi fortsätter påminna om att du som medlem endast kan hyra ut din sommarplats för ett år i taget. Tillstånd krävs för varje år och ett tak på tre, på varandra följande, års uthyrning, är satt. Andrahandshyresgästens båt skall förses med uthyrningsmärke. Vi räknar sommaren 2018 som den första sommaren. Därefter kommer vi att ha säker information om uthyrningarna så att vi kan skapa en rättvis hantering.

Tänk på att du som uthyrare har ansvar för att allt går rätt till gällande uthyrningen och att du ansvarar för att hyresgästen följer reglerna på marinan. Se rådande regler i ordnings- och säkerhetsföreskrifterna.

Tillskapande av nya platser
Processen att tillskapa nya större platser är igång men är ännu inte alls klar. Vi informerar vidare i ärendet. Till alla er som gärna vill komma ifråga för en större plats – ring inte Gustaf och fråga. Vi lovar att återkomma med information när vi har något att erbjuda.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna
Vi har uppdaterat ordnings- och säkerhetsföreskrifterna som du hittar i menyn ovan. Läs och begrunda!

Övrig information om pågående arbete i marinan
Mycket nya projekt pågår f n. Förutom de processer vi tidigare informerat om sker nu diskussioner och planering för byte av kätting samt i vissa fall nya, större betongblock för förankring av bryggorna. Arbetet är aktuellt för sex bryggor. Inköp/bygge av egen bojbåt planeras. Nytt låssystem , ytterligare Tally Keystolpar samt eventuellt egen avsaltninganläggning diskuteras m m. Vid budgetstämman som planerats till den 28/11 kommer närmare information kring styrelsens förslag avseende dessa och andra projekt beskrivas. Spara datumet! Vi återkommer som vanligt med material och kallelse inför denna stämma.

Med hopp om en härlig båthöst!

/ Hamnkontoret och Styrelsen