Ny container brand!

Ny container brand!

Vi har återigen drabbats av en container-brand, det har brunnit två gånger på en vecka. Som vi har informerat om tidigare så är det av största vikt att alla tänker på vad vi slänger, så situationer som dessa inte inträffar. Avfall som är farligt för oss människor och vår miljö (giftigt, cancerframkallande, brandfarligt eller explosivt) klassas som ”farligt avfall” och får aldrig slängas i vanliga soppåsen, en container eller hällas ut i avloppet. Exempel på farligt avfall:

  • Aerosolspray, hårspray och spraydeodorant.
  • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Kemikalier såsom batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
  • Oljor såsom spillolja, smörjolja och motorolja (även linolja som är mkt brandfarligt om det inte hanteras på rätt sätt).
  • Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
  • Kvicksilverhaltiga material.
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
  • Småbatterier. Knappcellsbatterier, mobilbatterier, alkaliska batterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten till insamling av elavfall.
  • Bilbatterier.